Vrátenie tovaru

Výmena a vrátenie tovaru na isexshop.sk sa riadi príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a v Európskej Únii.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, v súlade s ust. §7 zákona č. 102/2014 Z.z. o o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal kupujúci s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.

Pre uplatnenie vrátenia tovaru stačí, ak nám tovar doručíte (osobne, poštou, kuriérom) na našu adresu. Pre urýchlenie budeme radi, ak budete postupovať podľa nižšie uvedeného postupu.

Postup vrátenia tovaru:

 1. Kontaktujte nás emailom na info@isexshop.sk, alebo telefonicky na čísle 0944 393 713.
 2. Pošlite tovar na nasledujúcu adresu:
  INTERNET BUSINESS s.r.o.
  P.O.Box 854 01
  854 01 Bratislava
 3. Tovar pošlite klasicky poštou, doporučene. Dobierky nebudú prevzaté!
 4. Produkt zabaľte tak, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave. V prípade poškodenia tovaru pri preprave smerom od Vás k nám, reklamácia nemusí byť uznaná.
 5. Pribaľte k tovaru akýkoľvek doklad o kúpe a formulár na vrátenie tovaru.
 6. Doručenie tovaru k nám, Vám potvrdíme emailom. Ak sa tak nestane do dvoch týždňov od dátumu odoslania, kontaktujte nás, pretože mohlo dôjsť k strate v preprave.
 7. O celom priebehu výmeny/vrátenia Vás budeme informovať telefonicky a e-mailom.

CHCEM
ZĽAVU

Zľava