Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru sa riadi príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, Európskej Únii a obchodnými podmienkami.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy (vrátiť tovar) bez uvedenia dôvodu do 100 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy, ak bol tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal kupujúci s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.

Pre uplatnenie vrátenia tovaru stačí, ak nám tovar doručíte na našu adresu. Pre urýchlenie budeme radi, ak budete postupovať podľa nižšie uvedeného postupu.

Postup vrátenia tovaru:

 1. Pošlite tovar Slovenskou poštou na nasledujúcu adresu:
  INTERNET BUSINESS s.r.o.
  P.O.Box 85401
  854 01 Bratislava
 2. Tovar pošlite klasicky Slovenskou poštou, doporučene. Dobierky nebudú prevzaté!
 3. Produkt zabaľte tak, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave.
 4. Vyplňte a odošlite nám online formulár na vrátenie tovaru (odstúpenie od kúpnej zmluvy) ktorý nájdete tu.
 5. Doručenie tovaru k nám, Vám potvrdíme emailom. Ak sa tak nestane do dvoch týždňov od dátumu odoslania, kontaktujte nás, pretože mohlo dôjsť k strate v preprave.
 6. O celom priebehu vrátenia tovaru Vás budeme informovať telefonicky a/alebo e-mailom.