Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu isexshop.sk sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

1. Definícia pojmov

Pokiaľ nevyplýva z kontextu niečo iné, nižšie uvedené pojmy majú nasledovný význam:
  • Predávajúci alebo dodávateľ znamená INTERNET BUSINESS s.r.o., Údernícka 9, 851 01 Bratislava, IČO: 46 16 89 31, IČ DPH: SK2023284956, telefón: 0944 393 713, mail: info@isexshop.sk.
  • Odberateľ, zákazník alebo kupujúci - znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
  • Tovar alebo položka - znamená všetky produkty uvedené v platnom katalógu a cenníku internetového obchodu

2. Objednávanie a dodávky tovaru

Objednávanie prostredníctvom tejto webstránky

Nakúpenie prostredníctvom tejto webstránky je celkom štandardné, ako je bežné v internetovom obchode. Pred prvým nákupom nie je potrebné sa zaregistrovať. V katalógu produktov sa orientujte podľa kategórií a v nich sú zobrazené náhľady tovaru. Po kliknutí na náhľad sa tovar zobrazí s detailnejším popisom. Pokiaľ ste sa rozhodli kúpiť konkrétny tovar stačí kliknúť na tlačítko "pridať do košíka", čo spôsobí pridanie tovaru do nákupného košíka, ktorého súhrn je zobrazený v hlavičke stránky. Detailné zobrazenie/súhrn nákupného košíka umožňuje upraviť počet kusov vybraného tovaru, prípadne ho aj zmazať.

Objednávanie telefonicky

Objednať tovar z internetového sexshopu www.isexshop.sk je možné aj telefonicky prostredníctvom telefónneho čísla: 0944 393 713.

Spôsob platby

Štandardne sa platba pri dobierke realizuje pri preberaní tovaru od Slovenskej pošty/kuriéra GLS, vkladom vopred na účet predávajúceho, platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány alebo prostredníctvom služby Comgate platbou v rámci Internet Bankingu. Pri osobnom odbere môžete zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou (Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro) priamo v našej výdajni tovaru pri preberaní zásielky.

Dodacie lehoty a expedícia tovaru

Zvyčajná doba dodania tovaru pri objednávke do 14tej hodiny je nasledujúci pracovný deň.
Zvyčajná doba dodania tovaru pri objednávke po 14tej hodine je druhý pracovný deň.
Maximálna doba dodania tovaru je 30 dní od objednávky.

Pokiaľ tovar neobdržíte do týždňa od oznámenia o expedícii tovaru, kontaktujte nás prosím.

Poštovné a balné

Balné je obsiahnuté v cene tovaru. Poštovné hradí zákazník podľa výšky objednávky. Aktuálny cenník nájdete tu.
 

3. Ceny

Zoznam tovaru i s predajnými cenami je obsiahnutý v katalógu. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať tento katalóg a cenník podľa zmien cien tovaru výrobcom, resp. distribútorom, od ktorého predávajúci tovar objednáva.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH (20%).
V prípade akciových cien sú tieto platné do vypredania skladových zásob. Zľavy nie je možné kombinovať. Na už zľavnený tovar nie je možné uplatniť dodatočnú zľavu. 

4. Zrušenie objednávky

Predávajúci má právo zrušiť objednávku (odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku) v prípade, ak kupujúci uvedie neplatné/ falošné údaje. O zrušení objednávku bude kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený bankový účet. 

Kupujúci môže zrušiť objednávku (odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku) kedykoľvek v priebehu 14 dní od objednania tovaru aj v prípade, že objednávku ešte neprevzal.
Zrušenie objednávky môže kupujúci písomne alebo elektronicky e-mailom. Náklady na vrátenie tovru znáša kupujúci.

Pre zrušenie objednávky (odstúpenie od zmluvy) môžete využiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

5. Vrátenie tovaru

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru, v súlade s ust. §7 zákona č. 102/2014 Z.z. o o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal kupujúci s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. 

Tovar na vrátenie zašle kupujúci späť predávajúcemu na adresu:

INTERNET BUSINESS s.r.o.
P.O.Box 85401
854 01 Bratislava


Tovar zašle kupujúci obyčajnou poštou. Dobierkový balík nebude prevzatý. Odporúčame zásielku poistiť. 

V prípade ak kupujúci vráti tovar, predavajúci vráti zákazníkovi plnú čiastku zaplatenú za tovar a čiastku za základnú sadzbu poštovného vrátane dobierky (t.j. za dopravu bude vrátená čiastka, ktorá predstavuje najlacnejšiu formu dobpravy vrátane dobierky) do 14 kalendárnych dní od doručenia oznámenia o vrátení tovaru predávajúcemu.

Pre čo najrýchlejšie vyriešenie vrátenia tovaru prosím postupujte podľa detailného návodu tu.

6. Reklamácie

Reklamačný poriadok sa riadi príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a v Európskej Únii.

Štandardná reklamácia nekvalitného alebo poškodeného tovaru

Reklamovať je možné iba tovar zakúpený od isexshop.sk, zaplatený a len v priebehu záručnej doby, ktorá je na všetky výrobky 2 roky. Reklamácia je vybavovaná v súlade s platným Občianskym zákonníkom. Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej začatia.
Vzhľadom na charakter a povahu tovaru neodstraňujeme vady na výrobku. Pri reklamácií sa môžete rozhodnúť, či Vám vymeníme tovar kus za kus, vrátime zaplatenú sumu alebo s doplatkom/preplatkom vymeníme za iný tovar.

Pre čo najrýchlejšie vyriešenie reklamácie prosím postupujte podľa detailného návodu tu.

7. Alternatívne riešenie sporov

  • Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@isexshop.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumer....
  • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

8. Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.
Pri výmene tovaru alebo reklamácií začína plynúť opäť záručná doba 24 mesiacov od dňa prevzatia tovaru.

9. Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov odoslaním objednávky nám ako náš zákazník umožňujete, aby Internet Business s.r.o. ako správca údajov, evidoval, spracoval alebo použil Vaše osobné údaje (meno, adresa, telefónne číslo, e-mail), v súlade s týmto zákonom. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Kedykoľvek môžete požiadať o vymazanie alebo úpravu Vami poskytnutých osobných údajov. Vaše údaje evidujeme po dobu 10 rokov.

Vaše osobné údaje spracovávame pretože:
  • vám potrebujeme doručiť tovar na zadanú adresu
  • potrebujeme dokladovať faktúry a objednávky pre potreby účtovníctva
  • vám občas pošleme newsletter (môžete sa kedykoľvek odhlásiť)
Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručovanie tovaru prepravcovi alebo v prípade že to vyžaduje zákon.

10. Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy a podmienky v týchto obchodných podmienkach výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Predávajúci ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

11. Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3
fax č.: 02/ 58272 170

Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňom 14.06. 2011. Naposledy aktualizované 25.08. 2021.
Aby sme Vám mohli poskytnúť ten najlepší zážitok z nakupovania, používame súbory cookies.