Bswish banner wide

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu isexshop.sk sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

1. Definícia pojmov
Pokiaľ nevyplýva z kontextu niečo iné, nižšie uvedené pojmy majú nasledovný význam:
 • Predávajúci alebo dodávateľ znamená INTERNET BUSINESS s.r.o., Námestie Martina Benku 12, 811 07 Bratislava, IČO: 46 16 89 31, DIČ: 2023284956, IČ DPH: SK2023284956, telefón: 0944 393 713, e-mail: info@isexshop.sk.
 • Odberateľ, zákazník alebo kupujúci - znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
 • Tovar alebo položka - znamená všetky produkty uvedené v platnom katalógu a cenníku internetového obchodu

2. Objednávanie a dodávky tovaru
Objednávanie prostredníctvom tejto webstránky

Nakúpenie prostredníctvom tejto webstránky je celkom štandardné, ako je bežné v internetovom obchode. Pred prvým nákupom nie je potrebné sa zaregistrovať. V katalógu produktov sa orientujte podľa kategórií a v nich sú zobrazené náhľady tovaru. Po kliknutí na náhľad sa tovar zobrazí s detailnejším popisom. Pokiaľ ste sa rozhodli kúpiť konkrétny tovar stačí kliknúť na tlačítko "pridať do košíka", čo spôsobí pridanie tovaru do nákupného košíka, ktorého súhrn je zobrazený v hlavičke stránky. Detailné zobrazenie/súhrn nákupného košíka umožňuje upraviť počet kusov vybraného tovaru, prípadne ho aj zmazať.

Postup
 • vloženie tovaru do košíka
 • voľba spôsobu platby a doručenia tovaru, poznámka k objednávke
 • vyplnenie údajov potrebných pre nákup
 • potvrdenie objednávky
 • kliknutím na tlačítko "Odoslať objednávku" sa zákazník zaväzuje prebrať objednaný tovar a zaplatiť jeho cenu
 • objednávky vybavujeme promptne a zákazníka informujeme emailom a sms správou o odoslaní tovaru.
 • v určitých prípadoch môžeme žiadať o telefonické alebo emailové potvrdenie objednávky, preto je pri objednávaní nutné uviesť Váš telefonický kontakt a emailovú adresu.
 • v prípade, že zákazník uvedie falošné údaje, neplatné telefónny kontakt alebo emailovú adresu, má predajavúci právo objednávku zrušiť. 

Objednávanie telefonicky
Objednať tovar z internetového sexshopu je možné aj telefonicky v časoch našej pracovnej doby, teda Pondelok - Piatok od 10:00 do 17:00 h. prostredníctvom telefónneho čísla: 0944 393 713.

Spôsob platby
Štandardne sa platba pri dobierke realizuje pri preberaní tovaru od Slovenskej pošty, vkladom vopred na účet predávajúceho, platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány PayPal alebo prostredníctvom služby TrustPay platbou v rámci Internet Bankingu. Pri osobnom odbere môžete zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou (Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro, Diners Club) priamo v našej výdajni tovaru pri preberaní zásielky.

Dodacie lehoty a expedícia tovaru
Tovar, ktorý je na sklade, je vyexpedovaný najneskôr nasledujúci pracovný deň. V prípade objednania do 14tej hodiny, zvyčajne expedujeme ešte v ten deň. Tovar, ktorý nemáme na sklade, dodáme najneskôr do 10-21 dní. Finálna expedícia závisí od kombinácie tovarov od rôznych výrobcov v objednávke zákazníka.
Od momentu vyexpedovania tovaru je dodacia lehota je 1-2 pracovné dni. Pokiaľ tovar neobdržíte do dvoch pracovných dní od oznámenia o expedícii tovaru, kontaktujte nás prosím.

Poštovné a balné
Balné je obsiahnuté v cene tovaru. Poštovné hradí zákazník podľa výšky objednávky, nasledovne:

Pri nákupe do 40 €
Slovenská pošta platba vopred 3,29 €
Slovenská pošta na dobierku 3,99 €
   
Kuriérom platba vopred 3,29 €
Kuriérom na dobierku 3,99 €
   
Osobný odber v Bratislave na Námestí Martina Benku 12 ZADARMO

Pri nákupe nad 40 €
Slovenská pošta platba vopred ZADARMO
Slovenská pošta na dobierku ZADARMO
Kuriérom GLS platba vopred ZADARMO
Kuriérom GLS na dobierku ZADARMO
Osobný odber v Bratislave na Námestí Martina Benku 12 ZADARMO

Prebratie tovaru
Zákazník by mal pri preberaní zásielky skontrolovať jeho kompletnosť a neporušenosť. Ak zistí vady tovaru, nezhodu v množstve alebo akúkoľvek inú chybu, túto skutočnosť je treba bezodkladne oznámiť.

Ceny
Zoznam tovaru i s predajnými cenami je obsiahnutý v katalógu. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať tento katalóg a cenník podľa zmien cien tovaru výrobcom, resp. distribútorom, od ktorého predávajúci tovar objednáva.
Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny v platnom cenníku.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH (20%).
V prípade akciových cien sú tieto platné do vypredania skladových zásob.
Cena pre kupujúceho je platná odoslaním objednávky. Po vykonaní tejto akcie predávajúci nebude upravovať žiadne ceny bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

Zrušenie objednávky

Predávajúci má právo zrušiť objednávku (odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku) v prípade, ak:
 • kupujúci uvedie neplatné/ falošné údaje
 • kupujúci zvolí ako spôsob platby platbu vopred na účet a ani po vyzvaní ( e-mailom alebo telefonicky ) nezaplatí celú sumu za objednaný tovar do 7 pracovných dní
O zrušení objednávku bude kupujúci informovaný emailom alebo telefonicky a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený bankový účet. 

Kupujúci môže zrušiť objednávku (odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku) kedykoľvek v priebehu 14 kalendárnych dní od objednania tovaru bez ohľadu na to, či bol tovar prevzatý alebo nie.
Zrušenie objednávky môže kupujúci písomne, elektronicky e-mailom alebo prostredníctvom webového formuláru. Formulár na zrušenie objednávky tu.
Náklady na vrátenie tovru znáša kupujúci.

6. Vrátenie tovaru
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci má počas zákonnej lehoty ( 14 dní ) právo výrobok rozbaliť, ale takým spôsobom, aby bol tovar v prípade vrátenie ďalej predajný.
Nepoškodený a nepoužitý tovar na vrátenie zašle zákazník späť predávajúcemu na adresu: INTERNET BUSINESS s.r.o., P.O.Box 85401, 854 01 Bratislava. Kupujúci priloží aj oznámenie - odstúpenie od zmluvy, kde uvedie aj čislo bankového  účtu, kam žiada vrátenie peňazí. 

V prípade ak Kupujúci vráti tovar nepoužitý, nepoškodený, kompletný , v pôvodnom obale a spolu s dokladom o kúpe, predavajúci vráti zákazníkovi plnú čiastku zaplatenú za tovar a čiastku za základnú sadzbu poštovného vrátane dobierky (t.j. za dopravu bude vrátená čiastka, ktorá predstavuje najlacnejšiu formu dopravy vrátane dobierky) do 14 kalendárnych dní od doručenia oznámenia o vrátení tovaru.
Tovar zašle zákazník obyčajnou poštou. Dobierkový balík nebude prevzatý. Odporúčame zásielku poistiť. 

Formulár na zrušenie/vrátanie objednávky.

7. Reklamácie
Reklamačný poriadok sa riadi príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a v Európskej Únii.

Štandardná reklamácia nekvalitného alebo poškodeného tovaru
Reklamovať je možné iba tovar zakúpený od isexshop.sk, zaplatený a len v priebehu záručnej doby, ktorá je na všetky výrobky 2 roky. Reklamácia je vybavovaná v súlade s platným Občianskym zákonníkom. Predajca je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej začatia.
Vzhľadom na charakter a povahu tovaru neodstraňujeme vady na výrobku. Pri reklamácií sa môžete rozhodnúť, či Vám vymeníme tovar kus za kus, vrátime zaplatenú sumu alebo s doplatkom/preplatkom vymeníme za iný tovar.

Postup reklamácie
 • kontaktujte nás emailom prípadne telefonicky.
 • zašlite tovar na adresu odosielateľa Vášho balíka - NIE DOBIERKOU.
 • pribaľte k tovaru faktúru a stručný popis problému.
 • doručenie reklamovaného tovaru k nám, Vám potvrdíme emailom. Ak sa tak nestane do dvoch týždňov od dátumu odoslania, kontaktujte nás, pretože mohlo dôjsť k strate v preprave.
 • o priebehu reklamácie Vás budeme informovať.
 • Reklamačný protokol
 • Sťažnosť na prepravcu tovaru
V zriedkavých prípadoch sa stáva, že dôjde k poškodeniu tovaru v dôsledku zlého zaobchádzania doručovateľom. Ak sa doručovateľ pokúša doručiť poškodený alebo nekompletný tovar alebo obal, zákazník môže odmietnuť takýto tovar prevziať, prípadne môže ho prevziať, ale zároveň odporúčame zásielku pred doručovateľom otvoriť, starostlivo preskúmať a spísať zápis o škode. Takýto zápis je doručovateľ povinný podpísať.
Ak máte podozrenie, že došlo k poškodeniu tovaru vinou prepravcu, kontaktujte nás prosím neodkladne.

8. Alternatívne riešenie sporov
 • Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@isexshop.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 • Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

9. Záručná doba
Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.
Pri výmene tovaru alebo reklamácií začína plynúť opäť záručná doba 24 mesiacov od dňa prevzatia tovaru.

10. Ochrana osobných údajov
V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov odoslaním objednávky nám ako náš zákazník umožňujete, aby Internet Business s.r.o. ako správca údajov, evidoval, spracoval alebo použil Vaše osobné údaje (meno, adresa, telefónne číslo, e-mail), v súlade s týmto zákonom. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Kedykoľvek môžete požiadať o vymazanie alebo úpravu Vami poskytnutých osobných údajov. Vaše údaje evidujeme po dobu 10 rokov.

Vaše osobné údaje spracovávame pretože:
 • vám potrebujeme doručiť tovar na zadanú adresu
 • potrebujeme dokladovať faktúry a objednávky pre potreby účtovníctva
 • vám občas pošleme newsletter (môžete sa kedykoľvek odhlásiť)
Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručovanie tovaru prepravcovi alebo v prípade že to vyžaduje zákon.

11. Záverečné ustanovenia
Právne vzťahy a podmienky v týchto obchodných podmienkach výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Predávajúci ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

12. Orgán dozoru
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3
fax č.: 02/ 58272 170

Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňom 14.06. 2011. Naposledy aktualizované 11.01. 2017.

PORADŇA

Prečo používať čistiaci prostriedok na erotické pomôcky?

Určite ste sa už sami seba niekedy pýtali, či je používanie erotických pomôcok hygienické. Každý deň sa stretávame s tým, aká je hygiena mimoriadne dôležitá. Dodržiavame osobnú hygienu, ba dokonca odmietame konzumovať jedlo, ktoré by nebolo dôkladne umyté či inak tepelne upravené tak, aby sa v ňom nenachádzali baktérie.

Máte niečo, aby som vydržal dlhšie pri sexe?

Dobrý deň, mám 22 rokov a mám problém, že pri sexe s priateľkou sa veľmi rýchlo spravím. Existuje niečo, čo by mi pomohlo oddialiť ejakuláciu? Veľmi by nás to oboch potešilo. Milý Maťo. Tvoj "problém" ak sa to vôbec dá nazvať problémom, má mnoho mužov v tvojom veku. Si plný hormónov, vzrušenia, chuti spoznávať tvoju polovičku ale skôr ako to stihneš, je už po všetkom. Našťastie, existuje celkom jednoduché a účinné riešenie, ako problém s predčasnou ejakuláciou riešiť.

Mám malý penis. Viete mi poradiť niečo na jeho zväčšenie? (Karol)

Karol nám poslal do poradne otázku, s ktorou sa trápi veľa mužov. Veľkosť penisu. Otázka znie: "Dobrý deň. Mám 23 rokov a už od puberty riešim veľkosť svojho penisu. Má iba 13 centimetrov v postavenom stave. Existuje niečo, čim by sa dal zväčšiť? Spokojný by som bol aspoň so 17 centimetrami. Ďakujem."

ČLÁNKY & TIPY

19.
Október
Skvalitnite svoj sexuálny život kórejským ženšenom

Rok 1998 spustil obrovský boom okolo zázračnej modrej pilulky - Viagry. Počas jedného roka dokázala na nej materská farmaceutická spoločnosť zarobiť cez miliardu dolárov. Jej popularita je stále veľmi silná. Odhaduje sa, že viac ako 4 milióny mužov v Spojených štátoch užíva tento medikament pravidelne. Okrem toho, že nie vždy prináša úplne 100 %-tný účinok, je relatívne drahá a na predpis. Ak nechcete platiť prehnane vysokú sumu za chvíľku rozkoše a Vaše erotické hračky (ba ani snaživá partnerka) ako stimul nezaberajú, môžete skúsiť prírodný produkt s 5.000-ročnou tradíciou. Kórejský ženšen.

31.
Máj
Masturbátory TENGA - aké sú možnosti a ktorý si vybrať?

Masturbácia je stará ako ľudstvo samo. TENGA masturbátory ju posúvajú o krok vpred. Spoločnosť TENGA bola založená v roku 2006 v Japonsku a priniesla doslova revolúciu v pánskych masturbátoroch. Pripravili sme pre vás podrobný prehľad produktov, aby ste si vedeli vybrať ten, ktorý vám bude najviac vyhovovať.

15.
Máj
Vákuová pumpa ako skvelý pomocník pri poruchach erekcie

Problémy s erekciou či nespokojnosť s veľkosťou penisu dokážu skomplikovať život a ovplyvniť sebavedomie nejedného muža. Našťastie existuje viacero spôsobov ako tieto komplikácie eliminovať a prinavrátiť tak potešenie zo sexuálnych radovánok. Jednou z liečebných metód slabej erekcie a erektilnej disfunkcie je použitie vákuovej pumpy.

Maximálne dbáme na vaše súkromie. Balíky sú 100% diskrétne.
Rýchle dodanie tovaru do 24 hodín.
Poštovné zadarmo pri objednávke nad 10 €
NOVINKY A AKCIE na váš email

Odoberajte naše novinky a akcie.
Žiaden spam, tiež ho nemáme radi.

Sexshop nie je vhodný pre osoby
mladšie ako 18 rokov.

Platba kartou
Zobraziť plnú verziu stránky

Získajte zľavu 10 % na prvý nákup

Je to jednoduché. Zadajte do políčka nižšie Váš e-mail na ktorý Vám doručíme zľavový kód na prvý nákup vo výške až 10 %!

Pre odoslanie zľavového kódu je potrebné vyplniť Váš e-mail.

Zľavový kód bol odoslaný. V prípade nedoručenia skontrolujte zložku Spam.

Váš e-mail: