Reklamačné podmienky

Reklamačný poriadok isexshop.sk sa riadi príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a v Európskej Únii.

Reklamácia tovaru

Reklamovať je možné iba tovar zakúpený od www.isexshop.sk, zaplatený a len v priebehu záručnej doby, ktorá je na všetky výrobky 2 roky. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia objednávky. Reklamácia je vybavovaná v súlade s platným Občianskym zákonníkom. Internet Business s.r.o., vlastniaci a prevádzkujúci www.isexshop.sk je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej začatia.
Vzhľadom na charakter a povahu tovaru neodstraňujeme vady na výrobku. Pri reklamácií sa môžete rozhodnúť, či Vám vymeníme tovar kus za kus, vrátime zaplatenú sumu alebo s doplatkom/preplatkom vymeníme za iný tovar.

Pre uplatnenie reklamácie stačí, ak nám tovar doručíte (osobne, poštou, kuriérom) na našu adresu. Pre urýchlenie reklamácie budeme radi, ak budete postupovať podľa nižšie uvedeného postupu.

Postup reklamácie:

 1. Kontaktujte nás emailom na info@isexshop.sk, alebo telefonicky na čísle 0944 393 713
 2. Pošlite tovar na nasledujúcu adresu:
  INTERNET BUSINESS s.r.o.
  P.O.Box 854 01
  854 01 Bratislava
 3. Tovar pošlite klasicky poštou, doporučene. Dobierky nebudú prevzaté!
 4. Produkt zabaľte tak, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave. V prípade poškodenia tovaru pri preprave smerom od Vás k nám, reklamácia nemusí byť uznaná.
 5. Pribaľte k tovaru akýkoľvek doklad o kúpe a reklamačný protokol, ktorý si môžete stiahnuť tu.
 6. Doručenie reklamovaného tovaru k nám, Vám potvrdíme emailom. Ak sa tak nestane do dvoch týždňov od dátumu odoslania, kontaktujte nás, pretože mohlo dôjsť k strate v preprave.
 7. O celom priebehu reklamácie Vás budeme informovať telefonicky a e-mailom

CHCEM
ZĽAVU

Zľava