Formulár na vrátenie tovaru

Vrátiť tovar v 100 dňovej lehote (odstúpiť od kúpnej zmluvy) je pri väčšine tovarov možné len ak je produkt nepoužitý, v originálnom a nepoškodenom balení.
Ochranné prvky ako bezpečnostné nálepky, zatavené sáčky, fólie a pod. nesmú byť poškodené.
V opačnom prípade si vyhradzujeme právo uplatniť výnimku a odmietnuť vrátenie tovaru podľa zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, konkrétne čl 1, § 7, odsek 6e.
Poskytnuté osobné údaje budú spracované v súlade s našimi zásadami spracovania osobných údajov.

Dôvod odstúpenia

Produkt/y

Číslo účtu

Pre prípad cenového rozdielu prosím uveďte Vaše číslo účtu v tvare IBAN