Formulár na výmenu tovaru

Vymieňaný produkt musí byť nepoužitý, v originálnom a nepoškodenom balení.
Ochranné prvky ako bezpečnostné nálepky, zatavené sáčky, fólie a pod. nesmú byť poškodené.
V opačnom prípade si vyhradzujeme právo odmietnuť výmenu tovaru a uplatniť zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, konkrétne čl 1, § 7, odsek 6e.
Poskytnuté osobné údaje budú spracované v súlade s našimi zásadami spracovania osobných údajov.

Dôvod výmeny

Vymieňané produkty

Nové produkty

Číslo účtu

Pre prípad cenového rozdielu prosím uveďte Vaše číslo účtu v tvare IBAN