Sexuálna príručka z roku 1894

RADY A POKYNY PRO MLADOU NEVĚSTU, KTERAK SE CHOVATI A  JAK  ZACHÁZETI  S  INTIMNÍMI  A  OSOBNÍMI  VZTAHY  VE  SVAZKU  MANŽELSKÉM   KU   PROSPĚCHU   NEZRUŠITELNOSTI   TÉTO POŽEHNANÉ SVÁTOSTI A PRO SLÁVU BOŽÍ.
 
Napsala Ruth Smythersová, milovaná žena reverenda L. D. Smytherse, pastora arkadické metodistické církve, při výročním regionálním shromáždění.

Vydáno léta páně 1894

Pro  citlivou  mladou  ženu,  které  se  dostalo  řádné  vychování  jest svatební  den  paradoxně  dnem  nejšťastnějším  anejhrůznějším  zároveň. Kladným  okamžikem  jest  svatba  sama  o  sobě,  kdy  je  nevěsta  středem pozornosti  a  odehrává  se  krásný,  Bohem  požehnaný  ceremoniál,  který  symbolizuje  její  triumf  nad  mužem,  kterého  si  k  sobě  připoutala,  aby vyplňoval všechny její tužby po zbytek života pozemského.

Zápornou chvílí jest pak svatební noc, kdy se nevěsta musí vykoupiti takříkajíc tím, že bude poprvé čeliti hrůze sexuální zkušenosti. Za těchto okolností poslyšte, drahá čtenářko šokující pravdu. Některé ženy očekávají zkouškuohněm o svatební noci s radostí, takových pocitů se vyvarujme! Sobecký  a  tělesně  založený  manžel  může  lehce  takového  nevěstina smýšlení zneužíti. Nikdy by nemělo upadnouti v zapomenutí jedno zásadní pravidlo manželství: dávati se musí pomálu, zřídkakdy, ahlavně s nechutí. Jinak  by  se  mohlo  přihoditi,  že  manželství  stane  se  místem  pro  ukájení Živočišných tužeb.

Na  druhou  stranu,  utlačování  nevěsty  nemusí  vždy  zacházet  do krajnosti.  Ačkoli  je  sex  v  tom  nejlepším  případě  odporný  a  v  nejhorším případě bezbožný, bolestivý a ponižující zážitek, musí se přetrpěti, a ženy tak  činí  od  počátků  věků.  Odměnou  budiž  jim  svátost  monogamního domova a dětí jež touto cestou vznikají.

Pro  nevěstu  je  ve  většině  případů  zbytečné  brániti  se  ženichovým započínáním sexuálního aktu. Ideálním manželem byl by ten, kdo by k své ženě  přistoupil  pouze  na  její  vlastní  žádost  a  pouze  z  důvodu  zploditi potomstva.  Takové  jemnosti  a  nesobeckosti  však  od  průměrného  muže očekávati  nelze.  Většina  mužů,  pokud  nežije  v  sebezapření,  bude  sex vymáhati  téměř  denně.  Moudrá  nevěsta  statečně  protrpí  nejvýše  dva sexuální zážitky týdně v prvních měsících manželství a postupem času by se měla všemi možnými způsoby snažiti, aby se četnost styků snižovala. V tomto ohledu se použíti dá předstíraná nemoc, ospalost či bolesti hlavy. S úspěchem  se  setkávají  také  večerní  hádky,  škorpení,  popichování, sekýrování  a  hašteření  zhruba  hodinu  předtím,  kdy  obvykle  započíná svádění.

Chytré ženy mají v zásobě novou a lepší metodu, jak odmítnouti a odraditi manžela sjeho milostnými návrhy. Dobrá manželka může čekat, že do  konce  prvního  roku  manželství  se  jí  podaří  snížit  častost  intimních sblížení na jedno týdně a do konce pátého roku svazku manželského na jedno  měsíčně.  Mnoha  ženám  se  podařilo  do  desátého  výročí  sňatku poroditi děti všechny a docíliti úplného ukončení sexuálního vztahu se svým manželem.  V  tomto  období  se  mohou  spolehnouti,  že  láska  k  dětem  a společenský nátlak jejich muže doma udrží. Tak jako si moudrá nevěsta vždy  ví  rady,  jak  udržet  četnost  pohlavních  styků  co  nejníže,  stejnou pozornost musí věnovati také tomu, aby to byla ona, kdo řídí druh a stupeň styku. Většina mužů jest od přírody spíše perverzní, a když žena vyjde i jen půl kroku vstříc, může to znamenat příval nejodpornějších výmyslů jeho. Třeba mimo jiné  provozovati   normální   sex   v   nenormálních   polohách,   dotýkati  se  ženina  těla  ústy  a  své  odporné  vzrušené  tělo  nastavovati  k ústům své ženy.

Když jest muž odmítán začnou se projevovati nechutné mužské zvyky, ke kterým jest v takové situaci každý manžel náchylný. Mluví o sexu, čte příběhy o sexu, je často nahý, prohlíží si fotografie nebo kresby znázorňující nebo připomínající sex. Moudrá nevěsta nikdy nedovolí, aby její muž viděl její tělo neoblečené, a nikdy nedopustí, aby on ukazoval své vysvlečené tělo jí. Pokud  se  sexu  nejde  vyhnouti,  jest  nezbytno,  aby  se  provozoval  v  naprosté tmě. Spousta žen považuje za rozumné a užitečné nosit silnou bavlněnou noční košili a manžela oblékat do řádného pyžama. Noční úbory si manželé obléknou každý v jiném pokoji a při pohlavním aktu si je nemusí svlékati, tudíž dojde k nejnutnějšímu a nejmenšímu odhalení těl.

Ve chvíli, kdy má nevěsta oblečenou košili a zhasla už všechna světla, postaví se tiše k posteli a očekává svého ženicha. Ten když tápavě vstoupí do místnosti, neměla by žena vydávati žádného zvuku, neboť by tomu mohl porozuměti jako povzbuzení. Měla by ho nechat tápati ve tmě. Vždy jest naděje, že třeba zakopne a způsobí si malé zranění, kterého by mohla žena využíti jako výmluvy a odepříti mu pohlavní styk. Když ji najde, měla by manželka ležeti co nejtoporněji. Jakýkoli tělesný pohyb z její strany by si mohl optimistický manžel vyložiti jako vzrušení sexuální. Pokud se ji chystá políbiti na rty stačí, když trochu stočí hlavu, a jeho polibek skončí někde na tváři.  Pokud  se  ji  chystá  políbiti  ruku,  měla  by  ji  sevřít  v  pěst.  Pokud  ji nadzvedne  noční  košili  a  pokusí  se  ji  políbiti  kdekoli  jinde,  měla by  si  ji  okamžitě stáhnouti, kam patří, a vyskočiti z postele se slovy, že ji příroda volá tam, kam musí i král. Tohle určitě potlačí jeho touhu líbati  zakázaná území.

Když se manžel snaží ženu svésti necudnými řečmi, vymyslí si nějakou nesexuální a triviální otázku, kterou mu z ničeho nic položí. Jakmile muž na ni  odpoví,  měla  by  udržovati  konversaci  na  ono  téma,  i  kdyby  bylo sebenicotnější. Nakonec manžel pochopí, že když vyžaduje pohlavní styk, musí v tom pokračovati jen bez milostné přípravy. Moudrá žena si nenechá vyhrnout noční košili dále než k pasu a dovolí nejvýše, aby si muž rozepnul poklopec u pyžama, aby mohlo dojít ke spojení. Manželka je po celou dobu, co on funí a vzdychá, úplně tiše nebo si bručí něco o domácích pracích. A hlavně musí ležeti úplně nehybně a nikdy za žádných okolností nezamručí ani nezasténá, dokud styk neskončí. Hned jak  muž  dokončí  pohlavní  akt,  začne  ho  moudrá  žena  sekýrovati  stran drobných  úloh,  které  si  přeje,  aby  ráno  vykonal.  Spoustě  mužů  přináší největší sexuální uspokojení právě to poklidné konečné vyčerpání těsně po pohlavním aktu, a tak je pro ženu nutno zajistiti, aby v takové chvíli nenastal okamžik  klidu,  který  by  si  manžel  vychutnal.  Jinak  by  mu  to  mohlo  dodati  odvahy, aby se znovu pokusil o pohlavní sblížení.

Manželka může být ráda za jednu povzbudivou skutečnost. Celý život vychovávala jejího muže škola, církev, jeho rodina a společnost okolo něj k pocitu  viny  pro  jeho  pohlavní  touhy.  Přichází  tedy  ve  svazek  manželský kajícně a studem zahalen, už napůl přemožen  a  zdolán.  Moudrá  žena  se  chopí takové výhody a pozvolna sleduje svůj cíl: nejdříve omezování ve svůj prospěch a poté svého manžela úplně oprostí od sexuálního vyjadřování. Nikdy  by  nemělo  upadnouti  v  zapomenutí  jedno  zásadní  pravidlo manželství: dávati se musí pomálu, zřídkakdy, a hlavně s nechutí.
Článok pripravil
iSEXshop.sk
23.03. 2017
Nikto sa zatiaľ nevyjadril. Pridaj prvý komentár!

Ďalšie články

Mohlo by sa vám hodiť